• Gratis paketinslagning
  • Trygga & spårbara leveranser
  • Kostnadsfria byten

3 FÖR 2 - ALLA BERLOCKER FRÅN THOMAS SABO

Hållbarhet

På Nordic Spectra värnar vi om både människan och miljön. För oss är det en självklarhet att arbeta aktivt för att bidra till en mer hållbar värld. Både i stort som smått. Men vi tror också på att alla individer behöver hjälpas åt. Det är tillsammans med våra leverantörer, partners och kunder som vi verkligen kan göra skillnad.

Återvunnet guld & silver

Människan har använt guld och silver för att tillverka smycken i hundratals år. Metallerna i  sig är inte farliga, men att utvinna dem i gruvorna är en process som är mycket krävande. De kemikalier och tungmetaller som används vid framställningen är mycket skadliga för människor såväl som djur och natur.

Även om utvinning av guld och silver sker på ett säkrare sätt i dag jämfört med tidigare, har vi valt att uteslutande använda återvunnet guld och silver i vår egen produktion. Och vi köper enbart in återvunna ädelmetaller från leverantörer som följer både etiska och miljömässiga riktlinjer. Därtill tar vi även emot gamla guldsmycken från våra kunder. På så sätt bidrar vi gemensamt till ett cirkulärt förhållningssätt till smyckestillverkning som blir långsiktigt och mer hållbart.

Konfliktfria diamanter i enlighet med Kimberleyprocessen

En stor del av världens alla diamanter kommer från gruvor i olika afrikanska länder såsom Sierra Leone, Liberia, Kongo och Angola. Dessa länder har sedan lång tid tillbaka varit drabbade av inbördeskrig och andra konflikter. Och diamanterna som har brutits har många gånger finansierat både rebellgrupper och strider. Därav har de kommit att kallas konfliktdiamanter eller blodsdiamanter.

För att motverka att konfliktdiamanter kommer ut på marknaden, och så småningom hamnar i ett smycke, infördes certifieringssystemet Kimberleyprocessen i början av 2000-talet. Bakom initiativet stod diamantindustrin och de afrikanska ländernas regeringar. Med hjälp av certifieringssystemet går det att kräva intyg på att de anslutna leverantörernas diamanter är konfliktfria.

De diamanter som vi använder vid framställning av våra egentillverkade smycken är omsorgsfullt utvalda och garanterat konfliktfria i enlighet med Kimberleyprocessen.

Om du vill läsa mer om certifieringssystemet kan du göra det här.

Smyckesaskar och emballage av miljövänligt papper

Vi försöker ständigt hålla nere mängden förbrukningsmaterial. Och vi strävar efter att enbart använda oss av återvunnet material som påverkar miljön i minsta möjliga mån.

De smyckesaskar som vi använder till våra egentillverkade smycken består av FSC®-certifierat papper och kartong. Märkningen garanterar att materialet är producerat av trä som kommer från skogar där det inte fälls mer trä än vad skogen kan reproducera. Dessutom försäkrar den att både växt- och djurlivet i dessa skogar är skyddade. Vidare är den även en garanti för att skogsarbetarna är utbildade, har en skälig lön och en ordentlig säkerhetsutrustning. Även det emballage som vi packar våra ordrar i är tillverkat av FSC®-certifierat papper. Om du vill läsa mer om FSC®-märket kan du göra det här.

En arbetsmiljö som håller i längden

För oss är arbetsmiljön en viktig aspekt när det kommer till hållbarhet. Vi är övertygade om att medarbetare som mår bra utgör grunden till ett välmående företag i stort. Därför arbetar vi aktivt för en god arbetsorganisation med mindre stress och mer trivsel. Utöver det låter vi även vårt generella miljötänk genomsyra vardagen genom att bland annat källsortera och släcka lamporna när vi lämnar kontoret på eftermiddagen.

Loading